Mediator sądowy w Częstochowie – Mariola Pawłowska-Rak

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 42 lok. 3
(kancelaria Marty Bolesławskiej)

tel. 512 439 009

Chcesz rozwiązać problem?
Rodzinny, gospodarczy, sąsiedzki, prawniczy, karny i inne?
Skorzystaj z fachowej pomocy Mediatora.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawach sądowych i pozasądowych (prywatnych).

Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora.

Mediacja różni się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że jej celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu, a nie ustalenie, kto ma rację.

Jak skorzystać z mediacji?

W celu skorzystania z mediacji należy skontaktować się z mediatorem
pod nr tel.: 512 439 009 lub drogą mailową na adres: mediatormariola1@op.pl, mediacje@onet.eu.

Po zgłoszeniu sprawy do mediacji, mediator skontaktuje się z drugą stroną konfliktu, wyjaśniając
jej zasady i reguły mediacji.