Oferta

Prowadzę mediację w sprawach:

I. CYWILNYCH
1. rodzinnych
– majątkowych
– rozwodowych
– alimentacyjnych
– opieki nad dzieckiem
– kontaktów z dziećmi

2. gospodarczych

II. KARNYCH

III. W INNYCH KONFLIKTACH W KTÓRYCH STRONY MOGĄ SIĘ POROZUMIEĆ

  • mediacje gospodarcze – spory powstałe między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
  • mediacje cywilne – spory majątkowe, jak również nie mające wartości materialnej (np. znieważenie)
  • mediacje rodzinne – dotyczące rozwodu lub separacji, kontaktów z dziećmi, alimentów oraz wszystkich innych spraw pomiędzy członkami rodziny
  • mediacje z zakresu prawa pracy – spory między pracodawcą a pracownikiem
  • mediacje sąsiedzkie – próba uregulowania stosunków między sąsiadami

Wniosek o przeprowadzenie mediacji:

  • wniosek o przeprowadzenie mediacji dla osób fizycznych pobierz: wniosek_f
  • wniosek o przeprowadzenie mediacji dla osób prawnych pobierz: wniosek_p