Szkolenia mediacyjne

MEDIATORZY SĄDOWI
JOLANTA CHLEBOWSKA – PAWŁOWSKA-RAK MARIOLA – KARINA KOZIOŁ
ORGANIZUJĄ SZKOLENIE Z ZAKRESU MEDIACJI

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NR 2.24/00022/2009

PROGRAM SZKOŁY MEDIACJI (KURSU)

Lp. Blok tematyczny Zagadnienia Ilość godzin Prowadzący
1 Otwarcie 1.Integracja grupy
2. Przedstawienie procedur
Uczestnictwa
3. Uprawnienia mediacyjne

 

2 h Mariola Pawłowska-Rak
2 Komunikacja interpersonalna 1. Definicja komunikacji
2. Rodzaje komunikacji
3. Aktywne słuchanie
4. Parafraza
5. Bariery komunikacyjne
6. Style komunikacyjne
7. Komunikacja doskonała
8. Mowa werbalna i niewerbalna
9. Asertywność
3 h Karina Kozioł
3 Diagnoza konfliktu
Negocjacje
1.Definicja konfliktu
2. Rodzaje i typy konfliktów
3. Cechy konfliktów
4. Źródła konfliktów
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów
6. Rodzaje negocjacji
7. BATNA
8. Strategie negocjacyjne
10. Techniki negocjacyjne w mediacji
5 h Karina Kozioł
2 Podstawy prawne mediacji
Trening mediacyjny
1. Podstawy prawne w mediacji 4 h Sędzia
Agnieszka Rękas
2. Mediacje w sprawach karnych
2.1. Przepisy prawne
2.2 Etapy pracy mediacyjnej
2.3. Ćwiczenia mediacyjne
2.4 Wzory dokumentów
6 h Mariola Pawłowska-Rak
3. Mediacje w sprawach nieletnich
3.1 Przepisy prawne
3.2. Etapy pracy mediacyjnej
3.3. Ćwiczenia mediacyjne
3.4 Wzory dokumentów
5 h Jolanta
Chlebowska
4. Mediacje w sprawach cywilnych:
– rodzinnych
– cywilnych
4.1 Przepisy prawne
4.2. Etapy pracy mediacyjnej
4.3. Ćwiczenia mediacyjne
4.4 Wzory dokumentów
6 h Karina Kozioł
5. Mediacje gospodarcze 4 h Mariola Pawłowska-Rak
5. Arbitraż i sady polubowne. Mediacje:
* cywilnych
* w sporach zbiorowych
* w postępowaniu administracyjnym
* z zakresu prawa pracy
5.1. Etapy pracy mediacyjnej
5.2. Ćwiczenia mediacyjne
5.3. Wzory dokumentów

 

3 h Karina Kozioł
5 Etyka zawodu mediatora

 

1. Zapoznanie ze standardami mediacji 1 h Jolanta Chlebowska
6 Egzamin pisemny 1. Egzamin 1 h

program do pobrania w MS Word