Czym mediacja nie jest?

Czym mediacja nie jest?

Czym mediacja nie jest?

  • mediacja nie jest poradnictwem ani doradztwem
  • nie zastępuje wymiaru sprawiedliwości i więzień
  • mediacja nie jest terapią
    (terapia koncentruje się na człowieku, pozwala odkryć, nazwać, wyjaśnić, co się źle dzieje i dlaczego. Wymaga diagnozy i leczenia przyczyn. Mediacja natomiast ma skromniejsze zadanie: rozwiązać konkretny problem. Jest łagodniejsza i mniej kosztuje emocjonalnie niż terapia, dlatego wiele osób łatwiej się na nią decyduje.
  • mediacja nie jest arbitrażem czy innym sądem
  • mediacja nie narzuca rozwiązań
  • nie jest panaceum na przestępczość