Jak skorzystać z mediatora?

Jak skorzystać z mediatora?

Jak skorzystać z mediatora?

  1. Wybrać jeden z ośrodków mediacyjnych, a następnie telefonicznie, bądź drogą mailową skontaktować się z mediatorem.
  2. Pierwszy etap spotkanie osoby inicjującej mediację z mediatorem, której celem jest rozmowa o problemie oraz możliwościach jego rozwiązania, jakie stwarza mediacja. Mediator za zgodą osoby inicjującej kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i zaprasza ją na spotkanie informacyjne.
  3. Po spotkaniach z każdą ze stron konfliktu na osobności, mediator umawia kolejne, tym razem wspólne rozmowy. Czasami od razu dochodzi do spotkania z obiema stronami konfliktu naraz.

Często na mediację kieruje sędzia podczas procesu sądowego dając możliwość na polubowne rozwiązanie sporu.

Wskazane jest uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym w ośrodku mediacyjnym, które umożliwi uzyskanie informacji o mediacji, rozwieje wszelkie wątpliwości nurtujące strony.

Bezpośredni kontakt z mediatorem pomaga stronom przezwyciężyć obawy i zdecydować się na uczestnictwo w mediacji